Vēsture

Psiholoģijas centrs „Kamertons” tika dibināts 2006.gada 7.jūlijā ar mērķi izveidot centru, kurā strādā dažādu specializāciju psihologi, sniedzot psiholoģisko palīdzību un konsultācijas ģimenēm, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

2009.gadā centra darbība tika paplašināta un mums pievienojās speciālistu komanda, kuras mērķis ir ilgstošas, dinamiskas un nepārtrauktas rehabilitācijas nodrošināšana bērniem ar reziduāli - organiskiem galvas smadzeņu organiskiem un funkcionāliem darbības traucējumiem, autiskā spektra, psihiskās attīstības traucējumiem, minimālu smadzeņu disfunkciju.

Speciālistu komandā sadarbojas tādi speciālisti kā: ergoterapeiti, defektologs logopēds, fizioterapeits, neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālisti, bērnu psihiatrs, psihologi.

Mūsu kopīgais darba mērķis ir virzīts gan uz traucējumu cēloņa novēršanu, gan psiholoģiskā atbalsta sniegšanu bērniem un viņu vecākiem.

Mēs ilgstoši sadarbojamies ar Starptautiskās Profesionālās Meistarības centru „Vaiņode”, kurš nodrošina mūsu un citu speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, Latvijas Profesionālo Psihologu asociāciju, Autisma apvienību, Krievijas Medicīnas Pēcdiploma Izglītības Akadēmijas, Bērnu un pusaudžu psihiatrijas, psihoterapijas un medicīniskās psiholoģijas katedru (Maskava), Sanktpēterburgas Medicīnas akadēmijas Pēcdiploma apmācības, Bērnu psihiatrijas, psihoterapijas un medicīniskās psiholoģijas katedru (Krievija), Baltijas reģionā ar Kauņas kolēģiem - „Sensomotorika” un „Galiava”.

 Ilgstoši veiksmīgi sadarbojamies ar fondu Ziedot.lv