Bērni ar īpašām vajadzībām

Bērnu ar īpašām vajadzībām audzināšana un  pozitīvā disciplinēšana

Programma paredzēta: vecākiem, kuru bērniem ir vispārējās un psihomotorās attīstības  traucējumi, kā arī audzinātājām, auklītēm, bērnu aprūpētājiem un vecvecākiem.

 
Programmas mērķis ir iedrošinot, sniedzot atbalstu, piedāvājot reālus paņēmienus, kā risināt dažādas sarežģītas situācijas bērnu audzināšanā, gūt gandarījumu un prieku no vecāku un aprūpētāju lomas.

Programma izveidota pamatojoties uz ilggadēju pieredzi darbā ar bērniem, kuriem diagnosticēti vispārējās un psihomotorās attīstības traucējumi un tapusi, pateicoties ciešai sadarbībai ar bērnu vecākiem un speciālistiem- defektologiem, logopēdiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem un psihologiem.

 Programmā:

- Organisko un funkcionālo galvas smadzeņu bojājumu un traucējumu cēloņi un sekas;

- Runas attīstības veicināšana;

- Bērna pašapzināšanās veicināšana;

- Uzvedības problēmas un to risinājumi;

- Emocijas. Ko ar tām iesākt?

- Vienota komanda: vecāki- bērns- speciālists;

- Ikdienas aktuālo jautājumu apspriešana.


Norise:  Kursā paredzētas 3 nodarbības. Vienas nodarbības ilgums kopā ar kafijas pauzi 2,5 stundas.

            Grupā plānots iekļaut ne vairāk kā 12 dalībniekus.

            Nodarbības var apmeklēt abi vecāki.

 

Apmaksas kārtība:    Kopējā maksa par kursu Ls 45.- 

Nodarbību apmeklējums abiem vecākiem Ls 80.- 

Cenā iekļauta kafijas pauze un izdales materiāli.

Piesakoties nodarbībām, jāveic priekšapmaksa Ls 15.- apmērā.


Laiks:        

Trešdienās: rīta grupa no plkst.10.30 – 13.00,

vakara grupa, plkst.18.00 – 20.30


 Nodarbības vada:

 
Kristīne Umalas-Lūse- neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciāliste- supervizore, praktiskais psihologs.

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās: t.29252005, e-pastā: kristine@kamertons.lv