Psihologi

Kristīne Umalas - Lūse 
Klīniskais un veselības psihologs- pārraugs. Individuālā bērnu, pusaudžu un ģimenes konsultēšana un terapija, smilšu, pasaku un spēļu terapija,  darbs grupās ar bērniem un pusaudžiem, semināru- treningu vadīšana. Psiholoģiskā izpēte un atzinumu sastādīšana bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā, saskaņā ar BTAL un VBTI nolikumu. Neiropsiholoģiskā diagnostika. Neiropsiholoģiskās  sensomotorās smadzeņu funkcionālās darbības korekcijas speciāliste-supervizore.

"Latvijas Neiropsiholoģiskās Sensomotorās Korekcijas Speciālistu Asociācijas" valdes priekšsēdētāja, psiholoģijas centra "Kamertons" direktore  (latviešu un krievu valoda). 

Darba filozofija: Krīze cilvēka dzīvē ir iespēja mainīties un augt, virzīties uz priekšu jaunā kvalitātē.
Moto: " Kamēr vien cilvēks nepadodas, viņš ir kaut kas vairāk par likteni..."
Tālr.: 29252005, e-mail: kristine@kamertons.lv

 

Santa Beķere

 Konsultatīvais psihologs. Nevardarbīgās komunikācijas trenere. Marte Meo praktiķis. Individuālā bērnu, pusaudžu un pieaugušo konsultēšana, pasaku terapija. Grupu nodarbības – treniņi bērniem un pieaugušajiem. Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts ikdienas stresa pārvarēšanai un emocionālās spriedzes mazināšanai. (latviešu, krievu un angļu valoda).

 

Darba filozofija: Viss jau ir mūsos. Atliek to ieraudzīt un iemācīties pielietot.
Moto: „Ierobežojumi eksistē tikai prātā!
Tālr.:
26671334, e-pasts – bekeresanta@gmail.com

 Ieva Liepaskalna

Psihologs. Individuālā psiholoģiskā konsultēšana pusaudžiem un pieaugušajiem sarežģītās dzīves situācijās. Konsultācijas vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības, mācību un/ vai attīstības traucējumi, grūtības izvēlēties atbilstošu pieeju bērna audzināšanai, diagnostika, konsultēšana un korekcija.
Neiropsiholoģiskās sensomotorās smadzeņu funkcionālās darbības korekcijas speciāliste.

Filozofija: Mēs paši radām sev tādu dzīvi, kāda mums ir. Lai dzīve būtu laimīga, vajag pavisam nedaudz. Viss ir atkarīgs no cilvēka paša, no viņa domāšanas veida.

Moto: "Veci tilti var būt noderīgi, tādēļ dedzināt labāk vecos grābekļus!"

Tālr.: 26456465, e-mail: ieva.m@apollo.lv

 

Jeļena Paņkova

Ģimenes, bērnu un pieaugušo konsultēšana, pasaku un smilšu un pasaku terapija, darbs ar grupām, organizācijām, semināru un trningu vadīšana.  

Starptautiskā profesionālās meistarības centra "Vaiņode"direktore. Sertificēts klīskais un veselības psihologs, pārraugs. Neatkarīgās Ekspertīzes Asociācijas eksperts. (krievu valoda).

 Tālr.: 29220981, e-mail: info@centrsvainode.lv 

Larisa Kuzminova

Psihologs. Eksistenciālā psihoterapija. Ģimenes, pāru un individuālā konsultēšana, darbs ar atkarībām, treningu un psiholoģisko grupu vadīšana, psihodinamiskā hipnoze. Smilšu un spēļu terapija, art-terapijas tehnikas.  (krievu valoda).

Darba filozofija: Tuvojies visiem spēkiem, vēro visiem līdzekļiem, izpēti visiem veidiem, izzini ar visu uzdrīkstēšanos, paud nenogurdināmību un iekvēlinies par katras patiesības atradumu.
Moto: „Gūst tikai tas, kurš tiecas, un durvis atveras tikai tam, kurš klauvē.”
Tālr.:
29486548 , e-mail: larisa_iljina@inbox.lv