Psihologi

Kristīne Umalas - Lūse 
Klīniskais un veselības psihologs- pārraugs. Individuālā bērnu, pusaudžu un ģimenes konsultēšana un terapija, smilšu, pasaku un spēļu terapija,  darbs grupās ar bērniem un pusaudžiem, semināru- treningu vadīšana. Psiholoģiskā izpēte un atzinumu sastādīšana bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā, saskaņā ar BTAL un VBTI nolikumu. Neiropsiholoģiskā diagnostika. Neiropsiholoģiskās  sensomotorās smadzeņu funkcionālās darbības korekcijas speciāliste-supervizore.

"Latvijas Neiropsiholoģiskās Sensomotorās Korekcijas Speciālistu Asociācijas" valdes priekšsēdētāja, psiholoģijas centra "Kamertons" direktore  (latviešu un krievu valoda). 

Darba filozofija: Krīze cilvēka dzīvē ir iespēja mainīties un augt, virzīties uz priekšu jaunā kvalitātē.
Moto: " Kamēr vien cilvēks nepadodas, viņš ir kaut kas vairāk par likteni..."
Tālr.: 29252005, e-mail: kristine@kamertons.lv

  

Larisa Kuzminova

Psihologs. Eksistenciālā psihoterapija. Ģimenes, pāru un individuālā konsultēšana, darbs ar atkarībām, treningu un psiholoģisko grupu vadīšana, psihodinamiskā hipnoze. Smilšu un spēļu terapija, art-terapijas tehnikas.  (krievu valoda).

Darba filozofija: Tuvojies visiem spēkiem, vēro visiem līdzekļiem, izpēti visiem veidiem, izzini ar visu uzdrīkstēšanos, paud nenogurdināmību un iekvēlinies par katras patiesības atradumu.
Moto: „Gūst tikai tas, kurš tiecas, un durvis atveras tikai tam, kurš klauvē.”
Tālr.:
29486548 , e-mail: info@kamertons.lv

 

Ieva Liepaskalna

Psihologs. Individuālā psiholoģiskā konsultēšana pusaudžiem un pieaugušajiem sarežģītās dzīves situācijās. Konsultācijas vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības, mācību un/ vai attīstības traucējumi, grūtības izvēlēties atbilstošu pieeju bērna audzināšanai, diagnostika, konsultēšana un korekcija. Neiropsiholoģiskās  sensomotorās smadzeņu funkcionālās darbības korekcijas speciāliste.   

Filozofija: Mēs paši radām sev tādu dzīvi, kāda mums ir. Lai dzīve būtu laimīga, vajag pavisam nedaudz. Viss ir atkarīgs no cilvēka paša, no viņa domāšanas veida.

Moto: ”Veci tilti var būt noderīgi, tādēļ dedzināt labāk vecos grābekļus!”

t.: 26456465, e-mail: ieva.liepaskalna@gmail.com

 Jeļena Paņkova
Ģimenes, bērnu un pieaugušo konsultēšana, smilšu un pasaku terapija, darbs grupās, semināru- treningu vadīšana un organizēšana. Starptautiskā Profesionālās Meistarības Centra "Vaiņode" direktore, Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas supervizore, Latvijas Neatkarīgo Ekspertu Asociācijas eksperte, sertificēta psiholoģe (krievu valoda).

Tālr.: 29220981, e-mail: info@centrsvainode.lv

 

 

 

 

 

Andra Kvāle

Ja Tu kaut ko vēlies, visa pasaule slepus sadodas rokās, lai Tev palīdzētu! (Paulu Koelju).