Ergoterapeits

Ergoterapeite

Sīkās motorikas attīstība un kustību manipulācijas spēju uzlabošana, kustību amplitūdas un spēka palielināšana, kognitīvo un sensoro procesu stimulācija.

Elīna Poriete

Tālr.: 28878903, e-mail: e.poriete@inbox.lv