Ergoterapeits

Ergoterapeite

Sīkās motorikas attīstība un kustību manipulācijas spēju uzlabošana, kustību amplitūdas un spēka palielināšana, kognitīvo un sensoro procesu stimulācija.

Olga Gluza

Tālr.: 29897651, e-mail: