Defektologi- logopēdi

Defektologi- logopēdi

Valodas attīstības aizture, skaņas artikulācijas traucējumi, saskarsmes problēmas, psihomotorās attīstības traucējumi, specifiski mācīšanās traucējumi (latviešu un krievu valoda).

Arvis Rullis
Tālr.: 29279966, e-mail: arvis.r@inbox.lv

Iveta Mančinska
Tālr.: 29699717, e-mail: iveta.mancinska@inbox.lv

 

Logopēds- speciālais pedagogs, Mikrologopēds

 Viktorija Polence

Valodas attīstības traucējumi, skaņas artikulācijas traucējumi, runas formēšana, sagatavošana skolai, logopēdiskas nodarbības bērniem un pieaugušajiem (krievu valoda).

Tālr.:26016278 e-mail:  jura245@inbox.lv

 

Speciālais pedagogs

Valodas attīstības aizture, saskarsmes problēmas, psihomotorās attīstības traucējumi, specifiski mācīšanās traucējumi (latviešu un krievu valoda).

Ilze Jansone
Tālr.: 26899092, e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maija Kazia

Defektoloģe-logopēde