Speciālisti

Psihologi:
Kristīne Umalas - Lūse 
Klīniskais un veselības psihologs- pārraugs. Individuālā bērnu, pusaudžu un ģimenes konsultēšana un terapija, smilšu, pasaku un spēļu terapija,  darbs grupās ar bērniem un pusaudžiem, semināru- treningu vadīšana. Psiholoģiskā izpēte un atzinumu sastādīšana bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā, saskaņā ar BTAL un VBTI nolikumu. Neiropsiholoģiskā diagnostika. Neiropsiholoģiskās  sensomotorās smadzeņu funkcionālās darbības korekcijas speciāliste-supervizore.

"Latvijas Neiropsiholoģiskās Sensomotorās Korekcijas Speciālistu Asociācijas" valdes priekšsēdētāja, psiholoģijas centra "Kamertons" direktore  (latviešu un krievu valoda). 

Darba filozofija: Krīze cilvēka dzīvē ir iespēja mainīties un augt, virzīties uz priekšu jaunā kvalitātē.
Moto: " Kamēr vien cilvēks nepadodas, viņš ir kaut kas vairāk par likteni..."
Tālr.: 29252005, e-mail: kristine@kamertons.lv

  

Larisa Kuzminova

Psihologs. Eksistenciālā psihoterapija. Ģimenes, pāru un individuālā konsultēšana, darbs ar atkarībām, treningu un psiholoģisko grupu vadīšana, psihodinamiskā hipnoze. Smilšu un spēļu terapija, art-terapijas tehnikas.  (krievu valoda).

Darba filozofija: Tuvojies visiem spēkiem, vēro visiem līdzekļiem, izpēti visiem veidiem, izzini ar visu uzdrīkstēšanos, paud nenogurdināmību un iekvēlinies par katras patiesības atradumu.
Moto: „Gūst tikai tas, kurš tiecas, un durvis atveras tikai tam, kurš klauvē.”
Tālr.:
29486548 , e-mail: info@kamertons.lv

 

Ieva Liepaskalna

Psihologs. Individuālā psiholoģiskā konsultēšana pusaudžiem un pieaugušajiem sarežģītās dzīves situācijās. Konsultācijas vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības, mācību un/ vai attīstības traucējumi, grūtības izvēlēties atbilstošu pieeju bērna audzināšanai, diagnostika, konsultēšana un korekcija. Neiropsiholoģiskās  sensomotorās smadzeņu funkcionālās darbības korekcijas speciāliste.   

Filozofija: Mēs paši radām sev tādu dzīvi, kāda mums ir. Lai dzīve būtu laimīga, vajag pavisam nedaudz. Viss ir atkarīgs no cilvēka paša, no viņa domāšanas veida.

Moto: ”Veci tilti var būt noderīgi, tādēļ dedzināt labāk vecos grābekļus!”

t.: 26456465, e-mail: ieva.m@apollo.lv

 

 


Defektologi- logopēdi

Valodas attīstības aizture, skaņas artikulācijas traucējumi, saskarsmes problēmas, psihomotorās attīstības traucējumi, specifiski mācīšanās traucējumi (latviešu un krievu valoda).

Arvis Rullis

Tālr.: 29279966, e-mail: arvis.r@inbox.lv

Iveta Mančinska
Tālr.: 29699717, e-mail: iveta.mancinska@inbox.lv

 Viktorija Polence

Mikrologopēde, defektologs- logopēds

Tālr.: 26016278 e-mail:  jura245@inbox.lv  (krievu valoda)

 

Ilze Jansone

Speciālais pedagogs, Montesori speciāliste

Tālr.: 26899092 e-mail: 

Fizioterapeite

Stājas korekcija,muskuļu disbalansa novēršana, kustību amplitūdas palielināšana,  elpošanas funkciju uzlabošana, ķermeņa izjūtas veicināšana, līdzsvara un koordinācijas traucējumu novēršana, relaksācijas tehniku apmācība, pozicionāšana, mīksto audu tehnikas un locītavu mobilizācija

 Anna Terzi

Tālr.: 29682148, e-mail:  njusterzi@gmail.com

 

Ergoterapeite

Sīkās motorikas attīstība un kustību manipulācijas spēju uzlabošana, kustību amplitūdas un spēka palielināšana, kognitīvo un sensoro procesu stimulācija. Neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciāliste.

Olga Gluza

Tālr.: 29897651, e-mail: olga.tkachik@gmail.com

Bērnu psihiatrs  

 dr. Ludmila Zilbermane  

Bērnu psihiatriskā diagnostika un konsultēšana.

Iepriekšēja pierakstīšanās:

Neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālisti

 Kristīne Umalas - Lūse
Neiropsiholoģiskās  sensomotorās smadzeņu funkcionālās darbības korekcijas speciāliste-supervizore. Psihologs. (latviešu un krievu val.) 

Tālr.: 29252005, e-mail: kristine@kamertons.lv

 

Ieva Liepaskalna

Neiropsiholoģiskās  sensomotorās smadzeņu funkcionālās darbības korekcijas speciāliste. Psihologs.

t.: 26456465, e-mail: ieva.liepaskalna@gmail.com