Ergoterapija

Bērna ikdienas aktivitāšu- pašaprūpes- ēšana, ģērbšanās, personīgā higiēna, skola, rūpes par dzīvniekiem, mājas uzkopšanu, gan brīvā laika aktivitātes, hobiji, atpūta, spēles un rotaļas, nodrošināšanai, neskatoties uz saslimšanas izraisītiem traucējumiem. Tā ir mērķtiecīga aktivitātes izmantošana veselības uzlabošanai, zaudēto iemaņu atgūšanas veicināšanā vai jaunu prasmju apgūšanā.

 

Ergoterapeits:

-   palīdz apgūt prasmes, kas ļauj bērnam būt neatkarīgam ikdienas dzīvē;

-    palīdz attīstīt rokas funkciju un sīko motoriku;

-    uzlabo uzmanību, koncentrēšanās spējas, kā arī citas izziņas spējas;

-   palīdz apgūt ikdienas dzīvē nepieciešamās prasmes- ģērbties, ēst, dzert, atkarībā no vecuma rotaļāties, uzlabot skolas aktivitātēs nepieciešamās prasmes- griezt ar šķērēm, rakstīt u.c.;

-   sniedz vecākiem ieteikumus, kā ikdienā mājas apstākļos veicināt bērna attīstību un veselības uzlabošanos, aizkavēt patoloģiju veidošanos.