Bobata terapija

Šīs terapijas konceptu ļoti plaši izmanto arī mazuļu vidū, lai uzlabotu locītavu mobilitāti/stabilitāti un motorās funkcijas, normalizējot to kustību paternus. To var paveikt ar īpašu apiešanos (handlingu), palīdzot mazulim ierobežot vai mainīt neatbilstošās kustības un pozas. It īpaši svarīgi tas ir bērniem ar hiper vai hipotonusu.

Šīs terapijas galvenais mērķis un būtība ir veicināt (fascilitēt) pareizu, secīgu motoro funkciju attīstību un ierobežot (inhibēt) nepareizas, nefizioloģiskas kustības un pozas mazulim, ņemot vērā viņa bioloģisko (nevis kalendāro) vecumu, lai jūsu bērns pilnvērtīgi turpinātu iepazīt un pētīt apkārt esošo vidi un tādejādi spētu attīstīt jau esošās un iegūt jaunas prasmes, iemaņas.

Bobata terapijas nodarbību laikā vecāki tiks izglītot par vingrošanu un apiešanos ar mazuli mājas apstākļos.

Galvenais ir atcerēties, ka vecāku uzdevums ir veicināt bērna pilnvērtīgu attīstību un palīdzēt pašam iepazīt pasauli, to izpētot, nevis visu izdarot mazuļa vietā..:)

Nodarbības laikā mazulis aktīvi līdzdarbojas un iepazīst savu ķermeni, veido jaunas kustību iemaņas, stabilizē ķermeni, attīsta līdzsvara izjūtu, kustību koordināciju un normalizē muskulatūras tonusu.

Šī terapija balstīta uz kustību un smadzeņu savstarpējo saikni.

Bobata terapija ieteicama arī gadījumos, ja bērnam ir:

 Nodarbības ilgums ir apmēram 30 min., atkarībā no mazuļa noskaņojuma un vēlmaes līdzdarboties.