Rehabilitācija

Mēs strādājam ar bērniem, kuriem ir :


Mūsu centra speciālistu  darbības mērķis ir:
1.    Aktīva, ilgstoši- intensīva, adekvāta, motivēta un individuāla rehabilitācijas procesa nodrošināšana.


2.    Galvas smadzeņu funkcionālās darbības atjaunošana un stabilizācija, izmantojot neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas metodi.


3.    Rehabilitācijas kompleksa pasākumu nodrošināšana :
1)    ergoterapija,
2)    defektoloģija- logopēdija,
3)    fizioterapija,
4)    ārstnieciskā masāža.


4.    Psiholoģiskā atbalsta pasākumu organizēšana bērniem, viņu vecākiem un ģimenes locekļiem: individuālas rehabilitācijas speciālistu konsultācijas, darbs grupās, psiholoģiskās palīdzības sniegšana.


5.    Bērnu sociālās adaptācijas veicināšana- komunikācijas prasmju attīstīšanai, pozitīvas pieredzes nostiprināšanai.


6.    Sabiedrības iesaistīšana bērnu –invalīdu sociālās integrācijas procesā.