9 noteikumi par noteikumiem


1. Bērniem ir nepieciešami noteikumi, lai mācītos regulēt savu uzvedību.

2.    Noteikumu trūkums vai pārpilnība bērniem ir vienlīdz bīstami.

3.    Noteikumiem ir jābūt virzītiem uz visas ģimenes locekļu fizisko un emocionālo drošību.

4. Noteikumu neievērošanas sekām ir jābūt skaidri noteiktām un uzreiz sekojošām.

5.  Ja kāda noteikta noteikuma ievērošana bērnam padodas sevišķi grūti, tas ir jāpārskata.

6.    Noteikumiem ir jābūt skaidriem un bērnam saprotamiem.

7.    Noteikumiem jābūt pamatotiem.

8.   Jums jābūt elastīgiem noteikumu maiņai, ja ilgstoši to ievērošana sagādā grūtības.

9.    Ievērojiet subordināciju starp vecākajiem un jaunākajiem bērniem: vecākajiem ir vairāk pienākumu- tātad arī vairāk tiesību! 

  Bērni ievēros Jūsu noteikumus, ja tos ievērosiet Jūs!