8 pienākumu pamatprincipi


1.    Pienākumi ir ne tikai vecākiem!

2.    Bērniem jābūt ne tikai tiesībām, bet arī pienākumiem!

3.    Pienākumiem ir jābūt atbilstošiem bērna spējam un prasmēm.

4.    Pienākumiem ir jāatbilst ne tikai bērna spēkiem, bet arī interesēm, kas savukārt viņu mobilizēs.

5.    Pārāk augstu prasību uzstādīšana bērnu nostāda nedrošā pozīcijā- viņš nespēj adekvāti tās izpildīt, viena neveiksme seko otrai un pazemina bērna pašapziņu.

6.    Prasības pienākumu izpildei jāpaaugstina pakāpeniski, novērtējot kā bērns tos spēj izpildīt.

7.    Pieņemiet to, ka Jūsu bērns dotajā laika posmā, atrodas ne visai vieglā savas attīstības periodā un viņam ir nepieciešama Jūsu palīdzība.

8.    Ne vienmēr ir svarīgs rezultāts! Svarīgāka ir bērna centība izpildot savus pienākumus.

 Jo vairāk pienākumu, jo vairāk tiesību!