10 ieteikumi uzvedības modelēšanai

1.    Bērni no mums mācas visu un visur!

2.    Mums jāiemācas kontrolēt pašiem sevi!

3.    Bērniem jāiemācās, ka ikvienai rīcībai ir sekas!

4.    Vienmēr un visur atbalstiet pozitīvu uzvedību, neatbalstiet negatīvu uzvedību.

5.    Maksimāli ignorējiet nepieņemamu uzvedību vienmēr un visur, it īpaši, ja tā ir vērsta uz Jūsu uzmanības pievēršanu.

6.    Kategoriski aizliegts bērnam dzirdot viņu publiski kritizēt! Uzsveriet viņa pozitīvās īpašības un prasmes.

7.    Stāstiet bērnam par savām izjūtām un emocijām- Jūs iemācīsiet viņam izprast ne tikai savas, bet arī citu cilvēku emocijas.

8.    Nav slikto un labo emociju! Ir tikai pozitīvas un negatīvas emocijas. Visām emocijām vienmēr ir cēlonis.

9.    Bērniem ir raksturīgi pārbaudīt vecāku uzstādītās robežas un noteikumus. Esiet tam gatavi un nekad nepadodieties!

10.   Ja Jums nav bijusi taisnība- bērns augsti novērtēs Jūsu atvainošanos. Viņš iemācīsies apzināties savas kļūdas.

Jūsu teiktajam „Nē” vienmēr ir jānozīmē „Nē”!