10 baušļi kā pieņemt savu bērnu


1.    Neviens vecāks nav gatavs tām grūtībām, kuras rodas bērnam augot.

2.    Neviens vecāks nav gatavs tam, ka bērnam ir attīstības problēmas.

3.    Neviens vecāks nav gatavs tam, ka bērns attīstās lēnāk nekā tam būtu jābūt. 

4.    Mēs mīlam savus bērnus ar beznosacījuma mīlestību.

5. Mūsu mīlestībai ir jābūt atbalstošai, nevis patstāvīgu dzīvi aizvietojošai.

6.  Nosauciet ienaidnieku vārdā- mums adekvāti jāpieņem sava bērna problēmas un jāpalīdz viņam tās pārvarēt.

7.    Mums jāmāca bērnam dzīvot un cīnīties par savu dzīvi.

8.    Mums jāļauj bērnam augt un mācīties pieņemt lēmumus.

9.    Mums bērns ir gan jāmīl, gan jāsoda, lai viņš izaugtu par labu cilvēku.

10.  Atbrīvojieties no vainas apziņas- tā nav konstruktīvs palīgs- un sāciet darboties!

Jums nav obligāti vieniem jārisina visas problēmas, iesaistiet tajos visu ģimeni, speciālistus!