Bērniem

„Attīstošās spēles bērniem”           

   Darba forma:

Individuālas nodarbības vienu reizi nedēļā, patstāvīgs darbs mājās (izmantojot darba didaktiskos materiālus). Nodarbības notiek latviešu un krievu valodā.

 

Nodarbības ilgums:

40- 50 minūtes, atbilstoši bērna spējām produktīvi darboties

 

 

Programmas mērķis:

Bērna attīstības diagnostika, individuālas nodarbības bērna kognitīvo, emocionālo un sociālo spēju attīstības veicināšana, atbilstoši bērna vecumam.

 Programma paredzēta:

Bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam, kuriem ir nepieciešama palīdzība kognitīvo (uzmanība, uztvere, atmiņa, domāšana), emocionālo un sociālo spēju attīstības veicināšanā.

 

Programmā:

 

     1. Neiropsiholoģiskā diagnostika- bērna attīstības tendenču izvērtēšanai (uzmanība, uztvere, atmiņa, domāšana).

     2. Individuālas nodarbības, bērnam nepieciešamo iemaņu attīstības veicināšanai:

 

Vingrinājumi un spēles, kuras veicina bērna uzmanības, uztveres, atmiņas un domāšanas attīstību;

Spēļu un smilšu terapijas elementu izmantošana bērna kognitīvo, emocionālo un sociālo iemaņu attīstības veicināšanai;

Mākslas terapijas elementu izmantošana bērna radošo spēju veicināšanai;

Sīkās motorikas attīstību veicinošu vingrinājumu izmantošana;

Elpošanas pašregulācijas apmācība;

Līdzsvara, telpiskuma un laika mijsakarību izzināšanas un stabilizācijas veicināšana.

3. Individuālu rekomendāciju izstrāde:

Regulāras individuālas tikšanās ar bērna vecākiem (ik pēc 5-7nodarbībām), atpakaļsaiknes, bērna spēju attīstības dinamikas un turpmākās sadarbības nepieciešamības izvērtēšanai.

Ieteikumi vecākiem individuālā darba organizēšanā bērnam, ņemot vērā bērna patreizējās kognitīvās, emocionālās un sociālās adaptācijas spējas.

 Nodarbības vada:

Otrdienās: Kristīne Umalas-Lūse, tālr. 29252005, e-mail: kristine@kamertons.lv

Piektdienās: Ieva Liepaskalna, tālr. 26456465, e-mail: ieva.liepaskalna@gmail.com