Piedalāmies

 

Projekta

Biedrības „Latvijas Autisma apvienība” administratīvās kapacitātes stiprināšana”

(līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/196/68)

Apmācību semināru darba plāns

 

Nr.

Apmācībuseminārs

Norises laiks

Dalībnieki

Semināra

vadītājs

1.

Apmācību seminārs kā strādāt ar masu informācijas līdzekļiem

25.02.2012.

·         Biedrība „Latvijas Logopēdu asociācija” – 2

·         Biedrība „Viļānu bērnu invalīdu biedrība „Saulstariņi”” -3

·         Biedrība „Latvijas neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu asociācija - 3

·         Biedrība “Mēs saviem bērniem”- 1

·         Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā” – 4

·         Biedrība  “Latvijas Autisma apvienība” - 9

Kopā -22

L.Bērziņa

2.

Apmācību seminārs par ES politikas instrumentiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādi, īstenošanu un vadību

17.03.2012.

 

·         Biedrība „Latvijas Logopēdu asociācija” – 2

·         Biedrība „Viļānu bērnu invalīdu biedrība „Saulstariņi”” -3

·         Biedrība „Latvijas neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu asociācija - 4

·         Biedrība “Mēs saviem bērniem”- 4

·         Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā – 4

·         Biedrība  “Latvijas Autisma apvienība” - 9

Kopā - 26

E.Pūlmanis

3.

Apmācību seminārs vecākiem, kuru bērniem ir AST (15 vecāki)

14.04.2012.

 

·         Biedrība „Latvijas Logopēdu asociācija” – 0

·         Biedrība „Viļānu bērnu invalīdu biedrība „Saulstariņi”” -3

·         Biedrība „Latvijas neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu asociācija - 1

·         Biedrība “Mēs saviem bērniem”- 3

·         Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā” – 5

·         Biedrība  “Latvijas Autisma apvienība” - 3

Kopā- 15

L.Bērziņa

4.

Apmācību seminārs speciālistiem par aktuālajiem autisma jautājumiem “Metodes darbā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi”  – I.seminārs

21.04.2012

·         Biedrība „Latvijas Logopēdu asociācija” – 26

·         Biedrība „Viļānu bērnu invalīdu biedrība „Saulstariņi”” - 0

·         Biedrība „Latvijas neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu asociācija - 3

·         Biedrība “Mēs saviem bērniem”- 1

·         Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā”– 5

·         Biedrība  “Latvijas Autisma apvienība” - 11

Kopā - 46

A.Šteinberga

5.

Apmācību seminārs speciālistiem par aktuālajiem autisma jautājumiem “Metodes darbā a rbērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi”  II.seminārs

12.05.2012.

 

 

6.

Apmācību seminārs par nevalstisko organizāciju līdzdalību politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā

26.05.2012.

·         Biedrība „Latvijas Logopēdu asociācija” – 4

·         Biedrība „Viļānu bērnu invalīdu biedrība „Saulstariņi”” -3

·         Biedrība „Latvijas neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu asociācija - 4

·         Biedrība “Mēs saviem bērniem”- 5

·         Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā” – 4

·         Biedrība  “Latvijas Autisma apvienība” - 7

Kopā – 27

L.Ķikute

 

 

Projektu īsteno biedrība “Latvijas Autisma apvienība”

 

 

“92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti administerē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu”.