Diferenciālā apmācība

A. Diferencēta mācību procesa organizācijas pamatprincipi korekcijas klašu pedagogiem darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācību grūtības

 Programma paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanai, lai sekmīgi varētu palīdzēt korekcijas klašu izglītojamajiem ar mācību grūtībām apgūt pamatizglītības standartu.

Programma piedāvā padziļināt speciālās zināšanas un prasmes diagnosticēt problēmas cēloņus un organizēt individuālu darbu ar izglītojamajiem ar mācību grūtībām.

Programmā tiek aktualizēti jautājumi par:

- mācību stundas būtiskākajiem aspektiem diferencētās mācīšanās kontekstā,

- minimālās smadzeņu disfunkcijas biežāk sastopamajām izpausmēm, diagnostikas iespējām.

- īpaša uzmanība tiks pievērsta darbam ar bērniem atkarībā no minimālās smadzeņu disfunkcijas tipa izpausmes īpatnībām.

Gūtās atziņas būs atbalsts pedagogiem mācību procesā, sekmējot izvairīšanos no pedagoga profesionālās izdegšanas sindroma, iepazīstot savstarpējā atbalsta – Balinta grupas metodiku.

Līdz 2012.10.21. realizēta saskaņā ar
RD Rīgas izglītības un informatīvi metodisko centru
Programmas apjoms – 24 st.