Kad nepieciešama

Sensomotorās korekcijas programma ir pielietojama no 5 gadu vecuma, ja vismaz 2 mēnešus, ir novērojami ne mazāk kā 3 no sekojošiem simptomiem, (pazīmēm):

 - Autiskā spektra traucējumi;

- paaugstināta nogurdinātība;

- paaugstināts vai pazemināts muskuļu tonuss;

- uzmanības noturēšanas problēmas;

- hiper- vai hipo- aktivitāte;

- nagu graušana, matu virpināšana un raustīšana, bezmērķīga skraidīšana, skraidīšana pa apli, šūpošanās uz priekšu un atpakaļ, agrīnā masturbācija un onanēšana;

- somatiskās izpausmes - elpošanas ceļu saslimšanas, bronhiālā astma, alerģijas, sirds un asinsrites slimības, gastrīti, kuņģa čūla, sāpju izpausmes- locekļu, galvas, vēdera sāpes;
- ēšanas traucējumi;

- miega traucējumi;

- enurēzes, enkoprēzes;

- agrīna runas attīstība, runas attīstības traucējumi

- sīkās motorikas problēmas;

- vienkārši un ģeneralizēti tiki;

- sinkēzijas- kustības pavadošās darbības;

- emocionālās sfēras problēmas- nenoturīgs emocionālais fons;

- logoneirozes;

- elpošanas problēmas- sekla un virspusēja elpošana, elpas ievilkšana vārda vidū;

- visa ķermeņa izmantošana, runas procesu nodrošināšanā;

- veģetatīvās sistēmas problēmas: termoregulācijas problēmas- slikti panes karstumu vai aukstumu. Slikta dūša transporta līdzekļos, taktilo izjūtu izmaiņas- izmainīta ādas jūtība, sāpju slieksnis ir pazemināts vai paaugstināts;

- šķībi vai izbīdīti zobi;

- stājas problēmas;

- kinētiskās problēmas- nav plūstošu kustību, tās ir asas un punktveidīgas;

- hormonālie traucējumi;

- atmiņas izvēlīgums;

- zināšanu atveidošanas problēmas;

- laika un telpiskuma mijiedarbības traucējumi: bērni nespēj vai viņiem ir grūtības iemācīties noteikt laiku uz mehāniskā pulksteņa ciparnīcas, grūtības iemācīties gadalaikus, to secību, mēnešus, dienas;

- fragmentārs redzes uztveres lauks;

- telpiskuma izjūtu traucējumi- spoguļattēla uztvere, netiek skaidrībā ar kur atrodas priekšmets attiecībā pret citiem priekšmetiem: ap, zem, pār, pie, aiz...;

- bērns rakstot vai lasot grozās ap lapu, vai groza to. Reizēm kā izņēmuma gadījums ir kreiļi, ja rakstīšanai ir maz vietas un tā nav piemērota;

- runas aizture, skopa runa, mazs vārdu krājums, nespēja izteikt domas, grūtības piemeklēt vārdus;

- dislalija, disgrafija, dizartrija;

- iekšēji un ārēji notiekošo organisma procesu programmēšanas un kontroles problēmas;

- kontroles un paškontroles problēmas;

- domāšanas procesu, uzmanības koncentrēšanas un pārslēgšanās problēmas;

- emociomnālo procesu kontroles problēmas;

- BCT pazīmes.