Neiropsiholoģiskā korekcija

Pēdējā laikā arvien biežāk runā par bērnu grūtībām skolas programmas apguvē, par bērniem, kuri piedzimst ar smadzeņu darbības traucējumiem, psihoemocionālu nestabilitāti u.c. smadzeņu funkciju darbības problēmām. Speciālisti arvien biežāk nonāk pie secinājuma, ka klasiskās terapijas metodes vairs nedod vēlamo efektu un mēs bieži vien nonākam strupceļā- ir panākts neliels bērna stāvokļa uzlabojums, taču tas nav noturīgs un bieži vecāki ir spiesti no jauna griezties pie speciālista, taču nu jau meklējot citu... Un tā no reizes uz reizi, no speciālista pie speciālista, taču vēlamais rezultāts tā arī nav sasniegts.

Jau septīto gadu, Latvijā, darbā ar bērniem, lai pārvarētu psihiskās attīstības traucējumus sekmīgi tiek pielietota neiropsiholoģiskā sensomotorā smadzeņu funkcionālās darbības atjaunošanas un stabilizācijas korekcijas metode.

Baltijas valstu reģionā neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu apmācību un darba kvalitātes kontroli,

sadarbībā ar metodes autoriem, veic

"Latvijas Neiropsiholoģiskās Sensomotorās Korekcijas Speciālistu Asociācija"

 

 

 

Tuvāku informāciju  lūdzam skatīt sadaļās   "Metode"

                                                               "Kad nepieciešama"

                                                               "Kontrindikācijas"