LNSKS asociācija

"LATVIJAS NEIROPSIHOLOĢISKĀS SENSOMOTORĀS KOREKCIJAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA"

Reģistrācijas Nr. 40008137657
Juridiskā un faktiskā adrese:
Aleksandra Čaka iela 70-4, Rīga LV-1011
 
 
 
 
Baltijas valstu reģionā neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas speciālistu apmācību un darba kvalitātes kontroli,
sadarbībā ar metodes autoriem, veic
"Latvijas Neiropsiholoģiskās Sensomotorās Korekcijas Speciālistu Asociācija"