Neiropsiholoģiskā diagnostika

Individuālo īpašību un psihisko funkciju diagnostika (uzmanība, uztvere, atmiņa, domāšana).

Nenobriedušo smadzeņu bloku, pirmējā defekta un tā sistēmiskās iedarbības uz citām psihiskajām funkcijām noteikšana.

Agrīna centrālās nervu sistēmas darbības traucējumu, organisko un psihogēno psihisko funkciju traucējumu diferencēšana.

Smadzeņu struktūru organisko bojājumu vai deficitātes (nenobrieduma vai atipiskās attīstības) topiskā diagnostika (patoloģiskā procesa izvietojuma diagnostika).

Dažādu formu anomālas psihiskās funkcionēšanas: dezadaptācijas, mācību nesekmības u.c. cēloņu noteikšana un profilakse.

Pamatojoties uz kvalitatīvo analīzi psihiskās funkcionēšanas stratēģiju, korekcijas, rehabilitācijas vai profilakses pasākumu izstrāde.

Psihisko funkciju traucējumiem atbilstošu diferencētu un individuālas funkcionālās atjaunošanas vai koriģējoši- apmācošo pasākumu izstrāde.

Psihisko funkciju dinamikas un dažāda virziena nepieciešamo koriģējošo darbību (psiholoģiski- pedagoģisko, defektoloģisko, psihoterapeitisko, psihokoriģējošo u.c.) efektivitātes izvērtēšana.

Kristīne Umalas - Lūse 

Tālr.: 29252005, e-mail: kristine@kamertons.lv